ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ACCURL CNC മെഷീൻ ടൂളുകൾ (Anhui) കമ്പനി, LTD

ഫോൺ: + 188-5555-1088

ഫാക്സ്: + 86-555-2780563

ഫാക്ടറി വിലാസം: ബോവാംഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ബോവാംഗ് ഉപകരണ വ്യവസായ പാർക്ക്, മൻഷാൻ ചൈന.